Grundutbildning Fräs eller Svarv – 2 dagar:

Utbildningen riktar sig till dig som är ny användare av Haas styrsystem. Vi går bland annat igenom manöverpanelens knappsats, menyer och dess funktioner.

Du lär dig att sätta detaljens nollpunkt samt att mäta in verktyg. Vi går igenom programmering av ISO-kod och dialogprogrammering på ett övergripande sätt. (Konturfräsning, borrning/gängning, fasning av detalj, kontursvarvning, gängsvarvning, spårstickning)  I slutet av kursen skapar varje kursdeltagare ett eller flera egna program och provkör dessa i maskinerna i vår maskinhall.

Ta mig till bokningen