Shimada

Shimada har tillverkat verktygsmaskiner sedan grundandet i Japan 1947. Idag erbjuder företaget ett komplett produktprogram av svarvar och automation. Med unika tekniska lösningar, där fokus ligger på massproduktion, skapar Shimadas svarvar goda förutsättningar för effektivare produktion och därmed ökad lönsamhet. Genom att använda flera chuckar kan laddningar av detaljer ske medan maskinen arbetar. Tack vare att växlingen mellan chuckarna sker på en dryg sekund blir stilleståndstiden minimal.

Edströms innehar den skandinaviska agenturen för Shimada och kan därmed erbjuda ett rikt utbud av svarvar som är unika i sitt slag. Den höga kapaciteten möjliggör betydande produktionsförbättringar för din verksamhet. En svarv från Shimada ger dig kanske inte mer tid att röra dig med – däremot oändliga möjligheter att utnyttja tiden på ett bättre och effektivare sätt!

Svarvar