Shimada

Shimada erbjuder ett komplett program av svarvar och automatisering. Med unika tekniska lösningar där fokus ligger på massproduktion skapar svarvarna förutsättningar för effektivare produktion och därmed ökad lönsamhet. Genom att använda flera chuckar kan laddningen av detaljer ske medan maskinen arbetar. Växlingen mellan chuckarna sker på en dryg sekund och stilleståndstiden blir minimal.

Edströms innehar den  skandinaviska agenturen med Shimada. Svarvarna är unika i sitt slag och den höga kapaciteten öppnar nya möjligheter för betydande produktionsförbättringar. En svarv från Shimada ger dig inte mer tid att röra dig med, däremot möjligheten att utnyttja tiden bättre!

Svarvar