Lagun – Maskiner för stora detaljer

Lagun är ett varumärke som kännetecknas av ett brett utbud av möjligheter i frästekniken. De har sedan 1954 byggt maskiner till verkstadsindustrin. Lagun tillverkade sina första maskiner för mer än ett halvt sekel sedan. De kan erbjuda kundanpassade lösningar för krävande verkstäder.

De har en högkvalificerad utvecklingsavdelning som bygger på innovation och ett ständigt sökande efter möjligheter och alternativ. De fördelar mer än 5% av deras omsättning på utveckling och innovation.

Focus: Dimension - Precision - Multiprocess
”Vi är specialister på frästeknik och har fokuserat på utvecklingen av stora och komplexa maskiner och maskindelar med ett högre förädlingsvärde”.

Lagun har en mängd olika fräsmodeller med X-rörelse från 2000 mm till 20000 mm. Golvverk, aborrverk och klassiska bäddfräsmaskiner. De bygger sina egna fräshuvuden med en indexeringsnoggrannhet på mellan 2,5 grader till 0,03 grader. 

Bäddfräsar

Bäddfräsar i CM-serien

CM-serien för bäddfräsmaskiner definieras som en mycket mångsidig serie med kompakt och robust design. Den kan hantera detaljer upp till 12 meter med knappast några viktbegränsningar, eftersom de har ett fast bord men rörlig pelare som rör sig i längdriktningen. Att Lagun kan erbjuda den här lösningen på 4 meters modellen anses unikt.

Se gärna filmen för ännu bättre förståelse för denna kvalitetsmaskin!