Vidareutbildning Svarv

Utbildningen riktar sig till dig som genomgått grundutbildning SVARV 2 dagar.


C/Y-axel svarv – 1 dag

Du har en maskin med C-axel eller Y-axel. Genomgång av borr, gäng och fräscykler med axiella och radiella verktyg bla fräsning med radiekompensering.

Haas stångmagasin – ½ dag


Du har ett Haas stångmagasin. Du lär dig att hantera stångmagasinet, frammatning och programmering av variabler.

 

Ta mig till bokningen