Vidareutbildning fräs

Utbildningarna riktar sig till dig som har gått grundutbildning FRÄS 2 dagar.


Kundanpassad vidareutbildning – 1 dag

Vi går bland annat igenom fickfräsning (G150), rampning och cirkulärinterpolering av runda hål, trocoidalfräsning, byte av arbetsplan från G17 till G18 eller G19, G73 en borrcykel för djupa hål, gängfräsning, hur man skapar underprogram och enklare macro- programmering. Vi räknar ut skärdata och provkör alla cykler och tempon vi går igenom på kursen i en av maskinerna i vår maskinhall.

Fördjupning Probe WIPS-R – 1 dag


Utbildningen riktar sig till dig som har genomgått grundutbildning FRÄS 2 dagar och har en WIPS-R probe på din Haas flerop. Du lär dig att vrida koordinatsystemet och utföra kontrollmätning av din detalj bla. toleranser på diameterar och längdmått mellan hål.

Rundmatningsbord (4:e axel) – 1 dag


Utbildnigen riktar sig till dig som har genomgått grundutbildning FRÄS 2 dagar och som har ett rundmatningsbord. Du lär dig att positionera den 4:e axeln, viss simultan bearbetning samt beräkning av skärdata.

5-axlig positionering – 1 dag


Utbildningen riktar sig till dig som har genomgått grundutbildning FRÄS 2 dagar och som  har en 5-axlig maskin eller ett trunnionbord till en 3-axlig flerop. Du lär dig att positionera den 5:e axeln, viss simultan bearbetning samt beräkning av skärdata.

Ta mig till bokningen