Minska dina ställtider drastiskt

Kitamura SUPERCELL-300G är en 5-axlig horisontell fleroperationsmaskin. Redan 1985 släpptes första versionen av SUPERCELL-300, och har sedan dess utvecklats och förfinats till att vara nummer 1 när det kommer till produktionseffektivitet och tillverkningskostnad per bearbetad detalj. Gjord för obemannad drift med möjlighet till 20, 40 eller 80 paletter. En maskinlösning för dig som sätter snabba ställtider, obemannad drift, låg produktionskostnad högst på agendan. Dessutom har alla Kitamura extra lång livslängd p g a den unika byggtekniken.

Filmen ger dig en snabbguidning i maskinens alla fantastiska egenskaper.