Varma hälsningar i juletid

Årets kallaste tid har börjat och precis som varje år välkomnar vi tacksamt julens ljus och värme in i våra hem. Men för oss på Edström’s går tankarna till de som inte har det lika bra som vi just nu. De som precis har förlorat allt och de som kanske aldrig haft något alls. De som inte kan gömma sig för kylan, äta sig mätta eller träffa sina nära och kära. Därför skänker vi pengar till våra vänner Den Gode Samariten och SAM-Hjälp även i år – i hopp om att kunna ge lite extra värme och ljus till människor i kris.

Julhalsning_nyhetsbrev_.gif

Den Gode Samariten

I 30 år har Den Gode Samariten, eller DGSS, stöttat ett boende för barn och ungdomar i Kairo, Egypten. De flesta av det trettiotalet barn som bor där idag har hamnat där på grund av problem i familjen. Det kan till exempel vara dödsfall eller skilsmässor som gör att barnen inte längre kan bo kvar hemma. I Egypten saknas fortfarande de sociala system från myndigheterna som vanligtvis skyddar barn och familjer, vilket gör att stödet till de utsatta barnen blir ännu viktigare.

DGSS utgår ifrån Hillerstorp och 100 % av pengarna de samlar in går till verksamheten på boendet. De har fokuserat på utbildningskvalitet och har en målsättning om att alla som vill utbilda sig ska få göra det. Under årens lopp ha ett antal barn vuxit upp och flyttat till eget boende. Många har en universitetsutbildning och vissa har gift sig och skaffat egen familj.

dgss.se

SAM-Hjälp

SAM-Hjälp är en humanitär organisation med utgångspunkt i Jönköping. Deras största fokus ligger på att skicka behovsanpassade stödpaket med till exempel matvaror, kläder och hygienartiklar till olika typer av krissituationer i Östeuropa. Sedan många år tillbaka har de gett hjälp och stöd till projekt i bland annat Ukraina – så när det fullskaliga kriget bröt ut i februari hade SAM-Hjälp i princip ingen startsträcka. Den första långtradaren med katastrofhjälp lämnade Jönköping redan dagen efter och ytterligare 21 långtradare har rest samma väg sedan dess.

I år har Edström’s valt att skänka lite extra till SAM-hjälp med tanke på den rådande situationen i Ukraina. Dessutom har vi skickat med ett antal portabla elverk som vi hoppas kan hjälpa människor i nöd. Av alla pengar som SAM-Hjälp får in går hela 97 % direkt till fattiga familjer som har förlorat allt. Ofta i form av de anpassade stödpaketen, men också som resurser till sjukhus och andra livsviktiga samhällsfunktioner. Sammanlagt kommer 5 450 familjer att ha fått ett paket från SAM-Hjälp innan jul. För dem gör paketen stor skillnad – men det är också en hälsning från en okänd vän i norr, som ger värme, ljus och hopp.

samhjalp.se

07_Humanitart_Center.jpg

Foto: Samhjälp. Humanitärt Center

06_Omlastning_vid_gransen.jpg

Foto: Samhjälp. Omlastning vid gränsen