Fyra tips för att underlätta din produktion

Oavsett om du bedriver högvolymsproduktion eller fåstyckstillverkning finns flera delar av skärande moment som är viktiga. Edströms skärandetekniker Jonatan Magnusson lyfter fyra punkter som du bör vara extra noggrann med.

Tips_Skarande_flagga.jpg

Lämna material för finskär

Rent generellt så är skärande bearbetning ett speciellt moment, oavsett storleken på din produktion. Det är lätt att glömma spara tillräckligt med material till finskär, när det gäller både fräsning och svarvning. Spara mer material för att få en bättre yta och bearbetningsprocess. När det kommer till svarvning bör du helst spara mer material är du har hörnradie på skäret. Fräsar arbetar oftast bäst med rätt rekommenderat ingrepp för bästa resultat vid finskär.

Varje moment är lika viktigt

Grovskär eller finskär? Varje moment förtjänar lika mycket uppmärksamhet och närvaro. Generellt kanske ordet ”grov” associeras lite annorlunda än ”fin” för de flesta av oss. Dock inte när det gäller skärande. Ge varje moment lika mycket fokus och noggrannhet, det kommer löna sig för både slutprodukt och verktygen ni använder.

Använd momentnyckel

Vid beställning av skärande produkter brukar det oftast medfölja en fast nyckel för skären. Momentnyckel säljs separat, så var noggrann med att investera i rätt nyckel för varje specifikt verktyg. Annars finns risk att skruvar dras för hårt och gängorna mattas ut, vilket medför att skäret kan lossna och gängorna i hållaren slits.

Ha koll på ert vattenflöde

Skärvätsketrycket i din maskin är en nyckelfaktor för en optimerad borrprocess. Även om det är allmänt känt är den grundprincipen lätt att glömma bort i farten. Så skärvätsketrycket och flödet behöver kontrolleras då detta påverkar spånevakueringen positivt.

Vi på Edströms hjälper dig givetvis om du behöver få svar på fler frågor!