Långsiktigt och hållbart miljöarbete

Med solceller, elbilar och laddstationer arbetar Edströms löpande med att bli ett miljövänligare företag. Nu har de siktet inställt på att bli miljödiplomerade av Jönköpings Kommun. Här berättar Bo ”Bobbo” Andersson, inköpsansvarig på Edströms, om resan dit.

Solceller_ljus.jpg

Edströms miljöpolicy är att strategiskt och systematisk arbeta med sina verksamheter för att minska sin klimatpåverkan. De gör det genom att använda sig av kunder, leverantörer och samarbetspartners som en källa för förbättringar samt regelbundna utvärderingar av sitt arbete.

Energi och transport

När det kommer till energiförsörjningen så kommer en viss del av Edströms förbrukning (90 MWh) från den 550 kvadratmeter stora solcellsanläggningen på företagets tak. Denna anläggning var en stor investering som genomfördes 2021 med målsättningen att bidra till en miljövänligare energiförsörjning och på sikt även en ekonomisk fördel. Förutom detta använder Edströms sig av fjärrvärme från Jönköpings Energi.

Edströms har nyligen investerat i 14 laddstationer som brukas av såväl personal som kunder. Som en del av diplomeringsarbetet satsar företaget nu på elbilar som ett komplement till företagets tjänstebilar. Målet är att även serviceavdelningen ska gå över till elbilar, så snart lämpliga alternativ som klarar tyngre last finns tillgängliga.

En trend som Edströms tycker sig se är att allt fler av kunderna väljer idag att samla sina leveranser, för att på så sätt minska sin miljöpåverkan. Detta görs möjligt genom att Edströms hjälper till att samla beställningarna och leverera veckovis eller var tionde dag.
Ett annat hållbart och bra system som Edströms erbjuder är ToolBar, där användaren minskar svinnet och får en bättre överblick på sin förbrukning och inköp.

Kemikalier

Bo Andersson berättar att de utöver policyn och diplomeringen ska upprätta en miljöberättelse som omfattar företagets arbete under 2021, vilket även är ett av kraven för att bli certifierade. De har vidtagit flera åtgärder och bland annat granskat serviceavdelningens kemikalieanvändning. Just nu testar de exempelvis Greenium som är ett hållbarare alternativ för avfettning och rengöring. Även andra städkemikalier är utbytta mot Svanen-märkta produkter, och städföretaget de anlitar har ett stort fokus på hållbarhet.
– En del kemleverantörer försöker vi sätta press på och många av dem jobbar aktivt med att ta fram miljövänliga alternativ. Även om det tar lite tid, berättar Bo.

Hållbart sortiment

Bo berättar att Edströms vill ligga i framkant när det kommer till att bemöta kundens efterfrågan på hållbart producerade maskiner och produkter och ser därför över sitt sortiment. Målet är att redan i vår kunna erbjuda ett specifikt urval av miljövänliga artiklar i butik och webbshop. På webbplatsen kommer dessa produkter markeras med ett grönt löv som visar att det är ett miljövänligt val, är hållbart tillverkade eller har någon form av certifiering.

Vägen framåt

Bo förklarar att det första steget är att bli miljödiplomerade och att företaget därefter kommer fortsätta arbetet med ständiga förbättringar. Just nu pågår utvärderingen av fjolåret för att se vad de kan utveckla under 2022.
För att underlätta omställningen och visa på vikten av miljöarbetet höll Edströms nyligen en utbildning för hela personalstyrkan.
– Det är ju som när man började källsortera hemma – det tar ju tid. Först tycker man ju att det är lite meckigt, men efter ett tag så blir det naturligt, avslutar Bo med ett skratt.