Mastercam Mastercam programvaror och tjänster löser tillverkningsutmaningar

Mastercam

Mastercam utvecklas av CNC Software Inc. och har de senaste 17 åren haft en världsledande ställning bland CAD/CAM-program. 2012 fanns det 176000 installerade Mastercam i världen, vilket är nästan dubbelt så många som programmet på andra plats.

Mastercam är ett moduluppbyggt CAD/CAM-program som används för konstruktion och ritningsproduktion i 2D och 3D och för styrning av CNC-maskiner för ett stort antal uppgifter, som bland annat fräsning, svarvning,trådgnistning och laserbearbetning. Våra kunder finns inom marknadssegmenten gjutning-, fordons-, flygplans- och konsumentindustrin.

Mastercam lägger stor vikt vid att vara ett "grönt" företag och har ett starkt miljöengagemang. Till exempel är huvudkontoret i Connecticut med sina 115 anställda uppvärmt och kylt av geometriska värmeväxlare och har inte använt fossila bränslen sedan 1989.

PROGRAMERINGSTBILDNING MASTERCAM

Vi erbjuder en grundkurs i programmering för Mastercam, utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att programmera och hantera systemet på ett grundläggande sätt. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningsuppgifter.

Utbildningen bokas på förfrågan! Vid intresse, kontakta
bjorn.andersson@edstroms.com eller 036-39 20 50

Läs mer om utbildning