HTEC-nätverket – Ett partnersamarbete med ett koncept för inspirerande CNC-utbildning

HTEC-konceptet är ett unikt branschinitiativ som gör att tekniska skolor kan undervisa i avancerad tillverkningsteknik och se till att lokala företag kan få högutbildade och kapabla anställda, väl förberedda för yrken inom högteknologiska tillverkningsindustri.

Läs mer på HTECs europeiska sida

Locka unga till industrin

HTEC är utformat för att locka unga människor till den tillverkande industrin. Ett av problemen är att många skolor använder gamla maskiner och att studenterna därför inte får de kunskaper som krävs. Utan moderna CNC-maskiner, modern CNC-teknik och kontinuerlig utbildning är det också svårt för lärarna att motivera ungdomar att välja en karriär inom vad som egentligen är en mycket spännande och högteknologisk bransch.

Våra Htec-certifierade skolor

✔ Utbildnings­förbund, Fagersta
✔ Möckelngymnasiet, Karlskoga
✔ CVL Sandvikens Yrkeshögskola

Framgångsrik utbildning i CNC-tillverkningsteknik

Det finns fyra avgörande nycklar till framgång inom utbildning i CNC-tillverkningsteknik.

✔ Rätt utbildningsmiljö
✔ Rätt CNC-maskiner 
✔ Rätt CNC-extrautrustning och utbildningsmaterial
✔ Rätt partners för samarbete mellan skolor och industri

HTEC kan erbjuda professionellt stöd kring dessa.

Kompetensförsörjning

Lärarna är en avgörande del för att ett HTEC skall bli framgångsrikt! Vi förser dem med kunskap om den senaste tekniken, maskinerna, maskinnära verktyg och system.

HTEC har ett nätverk av industripartners som är världsledande inom sitt område inom t.ex. CAD/CAM, skärande verktyg, fixturering, hållare, skärvätskor, probning mm.

HTEC erbjuder utbildningsmaterial som färdiga utbildnings­böcker, manualer, appar och övningar. Detta gör det enklare för lärarna att hålla sig uppdaterade på förändringar inom de olika områdena och det sparar mycket tid vid planering av undervisning. Att lärarna känner sig trygga är nyckeln till bra utbildning inom den senaste tekniken och på så sätt får eleverna den mest uppdaterade utbildningen inom CNC-teknik.

Viktig koppling – skolor + industri

Industriarbetarnas kunskaper och utbildning är en av de viktigaste variablerna för en nations ekonomiska konkurrenskraft. Utbildningen måste innehålla den senaste tekniken.

En av de mest effektiva strategierna för att förbättra studenters och anställdas kunskaper och motivation är att förstärka kopplingen mellan dagens klassrum och morgondagens tillverkningsindustri. Syftet med HTEC-programmet är att sammanföra den lokala industrin och de lokala skolorna för att få kontakt, arbeta tillsammans och dela med sig av kunskap.

Dessutom är HTEC-nätverket en idealisk plattform för att koppla samman skolor, CNC-lärare och studenter på en internationell nivå. Alla skolor som satsar på HTEC-programmet kan dra nytta av internationella utbyten, och HTEC-studenterna får fantastiska möjligheter att resa och studera.

Studenterna kommer inte bara att få erfarenhet av innovativ teknik, de kommer även att kunna praktisera sina färdigheter inom problemlösning och arbete i team, och de får även insikt i anpassning till olika arbetskulturer. Vi tror att de företag som till slut anställer dessa unga specialister kommer att ha enorm nytta av deras erfarenhet och internationella synsätt

Våra HTEC-industripartners: Keller, Esprit, Mastercam, Topsolid, Sandvik Coromant, Urma, Air Turbine Tools, Chick Workholding, Schunk, Hainbuch, Cimcool, Blaser, CNC Educational Services, Calculated Industries 

Läs mer på nätverkets hemsida
Kontakt

Skolor/Utbildning

Kontakt