UR academy

UR academy

På Universal Robots strävar vi kontinuerligt efter att göra fördelarna med samarbetande robotar (cobotar) tillgängliga på alla arbetsplatser. Med Universal Robots Academys onlinemoduler har vi sänkt trösklarna genom att göra grundläggande programmeringskunskaper tillgängliga för cobotanvändare oavsett bakgrund och deras erfarenhet av robotteknik.

Vi är glada att förbättra vår mycket populära webbaserade Universal Robots Academy med certifierad utbildning inom vårt “Authorized Training Center Network”. Detta är till för att bredda användarnas förståelse av Universal Robots cobotar och deras oändliga användningsfall, samtidigt som vi ger möjlighet att praktiskt testa dem i deras verkliga användningsområden. Certifierade utbildare genomför noggrant utformade utbildningsmoduler med en rad av grundläggande och avancerade programmeringskunskaper, däribland cobotskript, industriell kommunikation och användning av gränssnitt. Utbildningstillfällena tillhandahålls antingen av Universal Robots eller en distributionspartner.

Detta säkerställer att små och medelstora företag också kan dra maximal nytta av sina cobotar genom den komplexa tillämpningen i automation som ökar produktionskvaliteten och produktiviteten med minimala merkostnader och personalresurser.

UR academy