Telefon: 036-39 20 00

Mastercam

Mastercam utvecklas av CNC Software Inc. och har de senaste 17 åren haft en världsledande ställning bland CAD/CAM-program. 2012 fanns det 176000 installerade Mastercam i världen, vilket är nästan dubbelt så många som programmet på andra plats.

Mastercam är ett moduluppbyggt CAD/CAM-program som används för konstruktion och ritningsproduktion i 2D och 3D och för styrning av CNC-maskiner för ett stort antal uppgifter, som bland annat fräsning, svarvning,trådgnistning och laserbearbetning. Våra kunder finns inom marknadssegmenten gjutning-, fordons-, flygplans- och konsumentindustrin.

Mastercam lägger stor vikt vid att vara ett "grönt" företag och har ett starkt miljöengagemang. Till exempel är huvudkontoret i Connecticut med sina 115 anställda uppvärmt och kylt av geometriska värmeväxlare och har inte använt fossila bränslen sedan 1989.

© Edströms 2019 | Telefon: 036-39 20 00 | Solåsvägen 14 | 551 99 Jönköping | Kontakt | Information om cookies